Català      Español      English      Deutsch      Polski      中华的

MOBILE VERSION


BRASS PROFILES -  FLAT BARS -  ANGLES  - "U" PROFILES  -   MESSING PROFIL -  


Check our New Website:

filto profiles brass profiles extrusion filtoprofiles.com
FILTO PROFILES

 Amb més d’un quart de segle especialitzats en la producció de productes de llau i oferint sempre la millor  qualitat als  nostres  clients d’arreu del món, s’ha consolidat Filto com una empresa pionera en la producció i venda de perfils especials de llautó d’alta qualitat sent, en aquests moments, tot un referent internacional. 

 

Oferir un producte de gran qualitat és la nostra obsessió, per ai ha estat un orgull per nosaltres el reconeixement a la correcta gestió de la qualitat amb la renovació del certificat ISO 9001:2008 durant l’any 2011.

 

Tanmateix com que la seguretat en el treball és una prioritat, també durant els darrers

anys hem fet una important inversió per adaptar totes les nostres instal·lacions i processos a directrius més exigents de la Unió Europea en matèria de prevenció i seguretat, prioritzant l’automatització dels processos.

 

A nivell Medi Ambiental, l’empresa es capdavantera en el reciclatge de metalls i gestiona eficientment els fums i residus que genera.

 

MISSIÓ/ VISIÓ/ VALORS

 

La missió de Filto és ser una empresader en el mercat de perfils de llautó, que s’adapti en tot moment, a les necessitats que el mercat demani, proporcionant rendibilitat sostinguda per la seva activitat que ha de ser realitzada amb qualitat i eficiència, i respectuosa amb el medi ambient.

 

La nostra visió és mantenir un creixement sostingut de producció i vendes de productes derivats del llautó que satisfacin les necessitats dels nostres clients, arreu del món, amb qualitat, eficiència i rendibilitat.

 

Els nostres valors són :

 

-    Compromís de qualitat

-    Experiència en el que fem

-    Fiabilitat en les relacions

-    Professionalitat en el tracte

-    Responsabilitat social.


 

RECURSOS OPERATIUS

 

INSTAL·LACIONS

  

Filto consta amb unes modernes instal·lacions d’11.000m2 a Vallirana; perfectament ubicades prop del port de mercaderies de Barcelona i l’aeroport internacional de Barcelona, així com una àgil comunicació per carretera amb Europa, el que permet facilitar una ràpida resposta logística a nivell mundial.


MAQUINÀRIA

  

Disposem de la maquinària més complerta dissenyada i desenvolupada pel nostre propi equip tècnic; cosa que ens permet estar en continua evolució i innovació per donar solucions als nostres clients. Tanmateix mantenim la maquinària sota rigorosos controls de seguretat i manteniment preventiu per tal que els operaris de Filto desenvolupin la seva tasca amb la xima seguretat. Durant els darrers anys gran part de la maquinaria de Filto s’ha renovat tant amb mecanismes de millora de la  productivitat i l’eficiència, com amb elements de prevenció i seguretat en el treball; Automatitzant gran part dels processos per garantir la qualitat final del producte.

  

LABORATORI D’ASSAIG I CONTROL DE QUALITAT

 

Tot el procés productiu de Filto incorpora com a base fonamental, la qualitat del producte sempre seguint les especificacions del client i les normes internacionals de la metal·lúrgia DIN i ASTM .

 

Per tal dassegurar la qualitat comptem amb un departament exclusiu que disposa d’un laboratori amb la maquinària i els controls mes rigorosos per garantir els aliatges, duresa, tensió, color  i totes  les propietats que el client estimi oportunes. Tanmateix elprotocols de qualitat de Filto inclouen controls aleatoris de geometria tan en calent com en fred.

 

TALLER DE MATRICERIA

  

Disposem dun equip propi de professionals dins el nostre taller, on es dissenyen, s’elaboren o es mantenen les matrius. L’alt coneixement tècnic del procés combinat amb lexperiència, ens donen les màximes garanties de que el perfil s’ajusta a les especificacions requeries. La comunicació amb el nostre equip tècnic és la garantia de lèxit en el desenvolupament de nous perfils i el compliment dels terminis més àgils. Durant 2011 vàrem renovar les nostres instal·lacions de matriceria, garantint una important optimització dels temps i la tècnica.

 

SECCIÓ D’EXTRUSIÓ

 

L’àrea d’extrusió instal·lació, totalment renovada al 2005, ampliant la seva capacitat productiva de perfil de llautó especial.

 

La premsa d’extrusió està dissenyada específicament  per  a  llautó;  així  com  una bancada de més de 300 m2, que incorpora tecnologia d’estirat i tall per adaptar el perfil a qualsevol tipus d’especificació requerida.

  

SECCIÓ D’ACABATS

 

 Davant un mercat cada vegada mes exigent, Filto ofereix operacions addicionals per aquells clients que necessiten producte molt ajustats a elevades especificacions tècniques.

 

En aquest sentit disposem de:

 

-Línia de Calibrat en fred;

-Línia d’adreçament de perfiles

-Línia de Roll-Forming.

-Forn de Recuit per alliberar tensions del metall.

-Serveis de tall precís, troquel·lat, vernissatge, lacat, polit o tractaments superficials.

  

SECCIÓ D’EXPEDICIONS

  

Filto distribueix els seus productes arreu del n, coordinat amb els operadors logístics més eficients que garanteixen entregues a qualsevol punt del món amb terminis molt curts. Els perfils van perfectament empaquetats dins caixes de fusta, protegits de la humitat, i de les vibracions i els cops, el que garanteix la protecció durant el transport.

 

ISO I MEDI AMBIENT

  

Disposem de la ISO 9001 segons la norma del 2008; s’han automatitzat els processos de control i s’han actualitzat tots els protocols.

 

Com  a  conseqüència  del  nostre  compromís  amb  el  medi  ambient,  els  nostres processos de treball ens permeten recuperar el rebuig de producció i els residus generats, de forma que es reprocessen generant nova matèria primera sota la supervisió de l’Agència de Residus de Catalunya.

  

EQUIP HUMÀ

  

L’equip hu de Filto, és un equip jove i motivat, que afronta els reptes amb entusiasme. Tots ells  molt cohesionats i una permanent comunicació entre les diferents àrees; tècnica, producció, comercial  i administració, premiant sempre lefectivitat i la productivitat.
Pol. Ind. Can Prunera, Carrer Solsonès 14 Nau "A", 08759 VALLIRANA (Barcelona)
 Tel.  (+34) 93.683.42.56  Fax: (+34) 93.683.38.06  e-Mail: filto@filto.com